برچسب: پلنگ

حسین منزوی شاعر معاصر

پلنگ و ماه | حسین منزوی

حسین منزوی (۱۳۸۳-۱۳۲۵) را می‌توان جز شاعرانی دانست که با جان و دل شعر می‌سرودند. زندگی منزوی سراسر فراز و نشیب است. از درخشش در جوانی گرفته تا خاطره تلخ

ادامه مطلب