برچسب: ابن شعبه حرانی

رضا محمدیان در طبیعت

10 ویژگی عاقل از منظر امام رضا

برای رسیدن به برخی از مقامات و جایگاه‌ها باید تعدادی ویژگی مهم داشته باشیم. چندی پیش حدیثی زیبا از امام رضا، درباره ویژگی مسلمان عاقل مشاهده کردم. حدیث عجیب و

ادامه مطلب