برچسب: المناقب

امام علی و مردم

فیش حقوقی امام علی

یکی از جلوه های اعجاز سخنان امام علی علیه السلام این است که محدود به زمان خاصی نیست. شنیدن سخنان او می تواند همواره شنونده را به تفکر وادارد. امام علی (ع)

ادامه مطلب