برچسب: تهران

تهران قدیم دهه 50

تهران قدیم

یکی از کلیشه‌های رایجی که همواره از افراد مسن‌تر می‌شنویم این است که در گذشته مردمان صفا و صمیمیت بیشتری داشتند. همسایگان با یکدیگر مانند اعضای خانواده خویش رفتار می‌کردند.

ادامه مطلب