برچسب: خیالپردازی

لوئیس کارول نویسنده آلیس در سرزمین عجایب

آلیس در سرزمین عجایب | لوئیس کارول

لوئیس کارول (1898-1832) نام مستعاری است که چارلز لاتویچ دادسون استاد ریاضیات دانشگاه آکسفورد به عنوان یک نویسنده برای خود برگزید. کارول در حوزه ادبیات کودک با نگارش کتاب آلیس

ادامه مطلب