برچسب: دیجیتال مارکتینگ

رضا محمدیان دیجیتال مارکتینگ چیست

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که یک کسب و کار با ابزارهای دیجیتال با هدف بازاریابی انجام می‌دهد. به عنوان شخصی که چندسال گذشته به طور مستمر در این حیطه

ادامه مطلب