برچسب: عمر

دوستان قدیمی زمان جنگ

نشانه‌های بزرگواری انسان

انسان‌های بزرگ و  بزرگوار با یکدیگر تفاوت دارند. انسان‌های بزرگ در زندگیشان به واسطه موفقیت‌هایی که کسب می‌کنند، نسبت به دیگران برتر (حداقل به صورت ظاهری) هستند. اما انسان‌های بزرگوار

ادامه مطلب