برچسب: کریم منصوری

تفال به قرآن

تفال به قرآن در شب قدر

شب قدر برایم از کودکی تا به امروز همواره با حسی زیبا و صمیمی همراه است. در این شب پرمنزلت هر کس متناسب با روحیات و خلقیات خود با خدا

ادامه مطلب