وقتی شبلی گریست نوشته عنصرالمعالی

  1. رضا محمدیان
  2. ادبیات
  3. وقتی شبلی گریست نوشته عنصرالمعالی

شیخ الشیوخ ابوبکر شبلی (334-247 ه.ق) از عارفان بزرگ قرن سوم است. در ابتدای عمر در خدمت شاهان بود و سپس توبه کرده و در جامه عارفان درآمد. افراد زیادی در حکایت ها و داستان‌های فارسی از شبلی نام برده اند. عنصر المعالی کیکاوس (480-412 ه.ق) در کتاب ماندگار خود قابوس نامه به شرح حکایتی از این عارف بزرگ پرداخته است. در حکایت موردنظر شرح حال پسر بچه ای فقیر با پسر ثروتمندی از دیدگاه شبلی بیان می شود.

فقر و ثروت

داشتن مناعت طبع و پرهیز از تمایلات نفسانی نقش مهمی در پرورش انسان دارد. شخص که اسیر خواسته های نفسش باشد باید انسانیت خود را برای به دست آوردن خواسته های خود به حراج بگذارد.

حکایت پسر درویش و پسر منعم

شنودم كه روزی شبلی رحمة الله عليه در مسجدی شد تا دو ركعت نماز بگزارد و زمانی برآسايد. در مسجد كودكان دبيرستان بودند. اتفاق را وقت نان خوردن كودكان بود و دو كودک به نزديک شبلی نشسته بودند؛ يكي پسر مُنعِمي بود و يكي پسر درويشی و دو زنبيل نهاده بودند؛ در زنبيل پسر منعم نان و حلوا بود و در زنبيل پسر درويش نان تهی.
پسر منعم نان و حلوا ميخوررد و پسر درويش از وي حلوا همي خواست . پسر منعم گفت : اگر من تو را پاره ای حلوا دهم تو سگ من باشی؟ گفت : باشم. گفت بانگ كن تا تو را نان و حلوا دهم. آن بيچاره بانگ سگ همی كرد و پسر منعم حلوا به وی همی داد . چند كرد و همچنين بكرد …
شيخ در ايشان نظاره می كرد و مي گريست . مريدان گفتند : اي شيخ تو را چه رسيد كه گريان شدی؟ گفت: نگاه كنيد كه طامعی و بی قناعتي به مردم چه مي كند؛ چه بودی اگر آن كودک به نان خشک تهی خود قانع بودی و طمع حلوای ان كودک نكردي ؟ تا وی را سگ همچون خودی نبايستی بود.

عنصرالمعالی کیکاووس باب 44 «قابوس نامه»

عنصر المعالی با آنکه از خاندان امیرزادگان بود درک عمیقی از مشکلات زندگی رعیت و زیردستان خود داشت. کتاب قابوس نامه او که به پاسداشت پدربزرگش قابوس ابن وشمگیر چنین نامیده شد، سرشار از نصیحت های اخلاقی و درس های رندگی است.

به نظر شما رفتار کدامیک زشت تر بود؟ پسر منعم یا پسر درویش؟

2 نظرات در مورد “وقتی شبلی گریست نوشته عنصرالمعالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *